Nastavení mysli, meditace

28.02.2023

Třetí pilíř Wim Hofovy metody. 


Nastavení mysli v rámci Wim Hofovy metody se týká psychologického přístupu k výzvám, kterými tato metoda provází. Mentální odolnost a víra hrají klíčovou roli při dosahování fyzických a duševních cílů. Nastavení mysli je způsob, jakým se můžeme naučit ovládat svou mysl a tím pádem i tělo.


Ranní koupání v oceánu během východu slunce


Jak nastavení mysli pomáhá ve Wim Hofově metodě?


1. Víra v sebe: Víra v sebe sama je klíčovým faktorem při dosahování extrémních výkonů, jako je odolnost vůči chladu. Nastavení mysli nám umožňuje překonat pochybnosti a vybudovat si sebevědomí.

2. Stres a relaxace: Wim Hofova metoda zahrnuje techniky dýchání a expozici chladu, což může být stresující. Nastavení mysli nám pomáhá zvládat stresové situace a udržet klidnou mysl, což má pozitivní vliv na celkové zdraví.

3. Zlepšení výkonu: Výzkum ukázal, že lidé, kteří praktikují Wim Hofovu metodu spolu s tréninkem mysli, dosahují většího výkonu ve sportu i v běžném životě. Nastavení mysli nám pomáhá maximalizovat náš potenciál po všech stránkách.


Techniky nastavení mysli ve Wim Hofově metodě


• Meditace: Pravidelná meditace pomáhá uklidnit mysl, zlepšuje koncentraci a snižuje stres. Wim Hof doporučuje meditaci jako součást své metody.

• Pozitivní afirmační věty: Opakování pozitivních afirmací, jako je "Jsem silný/á" nebo "Dokážu to," může posílit naši víru v sebe a pomoci nám překonávat výzvy.

• Vizualizace: Vizualizace úspěchu nebo dosažení cíle může pomoci mentálně se připravit na fyzické výzvy.

Závěr

Třetí pilíř Wim Hofovy metody, kterým je nastavení mysli, hraje klíčovou roli v dosahování pozitivních výsledků této metody. Naučit se ovládat mysl, budovat sebevědomí a zvládat stres jsou dovednosti, které mohou vést ke zlepšení fyzického i duševního zdraví. Wim Hofova metoda nám ukazuje, že síla mysli je stejně důležitá jako síla těla při dosahování našich cílů.

Tetování, které mi každý den připomíná, že vše má člověk ve svých rukou.